Feature update to Windows 10, version 1903 (18362.86) x86

Znaleziono 6 plików dla Twojego zapytania.
Plik SHA-1 Rozmiar
windows10.0-kb4497092-x86.cab 5af43f2b1cfb7f136d24a6ac5a1a1f51e72df235 2.33 MiB
windows10.0-kb4497093-x86-baseless.cab 1df968a88ba5eb168745bf86a658907dfd464348 19.12 MiB
windows10.0-kb4497093-x86-baseless.psf 04f7d2c830c4b993291f8876a71e8c805dc1632f 228.58 MiB
windows10.0-kb4497093-x86.cab 9dc23676abf3aa9be8e263098be71fbe4adcdb6f 74.07 MiB
windows10.0-kb4498524-x86.cab 4b12d6c39996ee2264c1cf097fb53af906f3f556 6.37 MiB
windows10.0-kb4498524-x86.psf 9a7d26713d0f919029998670092a1116b9062461 39.62 MiB
Rozmiar widocznych plików: 370.08 MiB
Poprzednia Następna

Strona 1 z 1

Skrypt zmiany nazwy plików

W przypadku chęci szybkiej zmiany nazwy plików pobranych z tej strony, możesz wygenerować skrypt zmieniający nazwy, który wykona tę operację za Ciebie.

Plik sum kontronych SHA-1

Możesz użyć tego pliku w celu szybkiej weryfikacji czy pliki zostały pobrane poprawnie.